ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัย
แชร์
กำหนดการจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษ
แชร์
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ฉบับคณะบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2562
แชร์
แผนและผลการรับนักศึกษาแต่ละรอบปี61ของคณะบริหารธุรกิจ
แชร์
กำหนดการส่งสมุดบันทึกการฝึกงานและแบบประเมินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร
แชร์
ประกาศเพิ่มเติมวันหยุดราชการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แชร์
โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน
แชร์
ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
แชร์
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 3/2561 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ
แชร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมณ์หลักสูตร International Coaching Courses(ITK)
แชร์