กำหนดการจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 5 ปี

New Doc 2019-06-28 14.55.46
New Doc 2019-06-28 14.55.46