ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

เลขที่ห้องสอบ (ภาคปกติ) สำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561ฉบับเปลี่ยนเวลาสอบของวันที่ 13 มีค 62 เช้า ภาคปกติ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2_2561
ดาวน์โหลด

เลขที่ห้องสอบ (ภาคสมทบ) สำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลด

ภาคสมทบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2_2561

เลขที่ห้องสอบ (โครงการพิเศษ) สำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลด

โครงการปรับแล้ว ตารางสอบปลายภาคเรียนที่2_2561