นักศึกษาวิชาการตลาด ร่วมทำกิจกรรมส่งแรงใจให้น้องๆ และ โค้ช 13 ชีวิต

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมทำกิจกรรมส่งแรงใจ ให้น้องๆ และโค้ช 13 ชีวิตกลับบ้านอย่างปลอดภัย