ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

  ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  - รายละเอียดเพิ่มเติม - 

 โครงการ “Young Professional Retailer” เรียนฟรี มีรายได้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า 


       บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  (ฟรี) ตลอดหลักสูตร  ให้กับนักเรียน นักศึกษาและในระหว่าง
เรียน จะมีรายได้จากการฝึกงานกับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา  จะได้ศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2558 นี้
       
              -- รายละเอียดการสมัคร --              -- ใบสมัคร --

   บริหารธุรกิจสร้างสรรค์ จัดงาน “นิทรรศการและสัมมนาการแข่งขันสร้างสรรค์ทางวิชาการ”


  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการนิทรรศการวิชาการ
และสัมมนาแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยท่านอิการบดี
ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี
คณะบริหารุรกิจ   - อ่านเพิ่มเติม -                    

 โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙


  สาขาวิชาการตลาด กลุ่มการตลาดระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดโครงการ  เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙
 จัดขึ้นใน วันที่   ๒๓ - ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  หลุบพญารีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
 เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมและการปรับเปลี่ยนสังคม สิ่งแวดล้อมให้เรียน
 อย่างมีความสุข


อ่านเพิ่มเติม...

ปฎิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6