ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561
รายชื่อนักศึกษา กลุ่มเรียน และตารางเรียน ปรับพื้นฐาน ปี 2561
นักศึกษาวิชาการตลาด ร่วมทำกิจกรรมส่งแรงใจให้น้องๆ และ โค้ช 13 ชีวิต
คณะบริหารธุรกิจ ขอรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประกาศ

มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และมาตรการดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ
เลื่อนกำหนดปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู
กำหนดการ การรับชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี

โครงการความร่วมมือ

เปิดรับสมัคร เซ็นทรัล ไทวัสดุ เเละเอสเเอนด์พี
เปิดรับสมัคร โครงการความร่วมมือ 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

Gallery

แนะนำคณะ