ประกาศรายชื่อ(กลุ่มเรียน)และตารางเรียน ปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2558 

 

        รายชื่อ และกลุ่มเรียน  Click

        -กลุ่มที่1-          -กลุ่มที่2-         -กลุ่มที่3-       -กลุ่มที่4- 

        -กลุ่มที่5-          -กลุ่มที่6-         -กลุ่มที่7-       -กลุ่มที่8-

        -กลุ่มที่9-          -กลุ่มที่10-       -กลุ่มที่11- 


โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค


โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคแลกเปลี่ยน
วิชาการวัฒนธรรมและภาษาระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับสถา
บันอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระยะที่ 1 วันที่ 7- 8 พฤษภาคม
2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6
 

อ่านเพิ่มเติม...


Business job fair ครั้งที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน Business job fair ครั้งที่ 3  ทั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือร่วมกับ บริษัทชั้นนำเพื่อรับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
ในภาคเรียนนี้ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงจบมีงาน 28 เมษายน 2558
 ณ ตึก 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


อ่านเพิ่มเติม...


โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพและการให้ความรู้ด้าน การประกันคุณภาพ
แก่อาจารย์และนักศึกษา

โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพและการให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ แก่อาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิทยาลัยการบริ
หารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อ่านเพิ่มเติม...

ปฎิทินกิจกรรม

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1