ประกาศรายชื่อ โครงการบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                        โครงการบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน


-- โครงการบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

-- โครงการบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6 คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


อ่านเพิ่มเติม...


ประกาศรายชื่อ และห้องสอบ วัดความรู้วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับกลุ่มเรียนที่ 1 - 12


รายชื่อ และห้องสอบ วัดความรู้วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับกลุ่มเรียนที่ 1-12
สอบวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น ขอให้นักศึกษาเข้าห้อง
สอบวัดความรู้ตามประกาศ   - Click ตารางสอบ - 


ตารางสอนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2558 (สำหรับอาจารย์)

 

        -กลุ่มที่1-          -กลุ่มที่2-         -กลุ่มที่3-       -กลุ่มที่4- 

        -กลุ่มที่5-          -กลุ่มที่6-         -กลุ่มที่7-       -กลุ่มที่8-

        -กลุ่มที่9-          -กลุ่มที่10-       -กลุ่มที่11-     -กลุ่มที่12-
       
        
-กลุ่มสมทบ-      -กลุ่มCentralRetel-

ปฎิทินกิจกรรม

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5