ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

     ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
    เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

    - รายละเอียดเพิ่มเติม - 

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ 3


 
 คณะบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล การเข้าร่วมโครงการสัมมนาการแข่งขัน
   ทักษะทางวิชาการด้านธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ 3  
  (Business Academic Skill Competition)
  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

 


อ่านเพิ่มเติม...

   โครงการ กลยุทธ์การวางแผนเพื่อธุรกิจSMEs 


                      โครงการ กลยุทธ์การวางแผนเพื่อธุรกิจSMEs 
    ระยะที่ 1 วันที่ 20,21,25 พฤษจิกายน และวันที่ 1,8,25 ธันวาคม  2557
                   ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6    คณะบริหารธุรกิจ         
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


อ่านเพิ่มเติม...

   การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปรการศึกษา 2557


                          การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
                                     ประจำปรการศึกษา 2557
                        ณ ห้องประชุมอาคาร 7   คณะบริหารธุรกิจ         
                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


อ่านเพิ่มเติม...

ปฎิทินกิจกรรม

February 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28