ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ
และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

     ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
    เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครผู้สมครดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

    - รายละเอียดเพิ่มเติม - 

 รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล กิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมีเดียเทิดพระเกียรติงานด้านศิลปวัฒนธรรม


รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล กิจกรรมการประกวดสื่อมัลติมีเดียเทิดพระเกียรติ
 งานด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ”
 (ไม่ได้เรียงลาดับตามผลคะแนน)    -- รายละเอียด -- 

 โครงการ “Young Professional Retailer” เรียนฟรี มีรายได้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า 


       บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  (ฟรี) ตลอดหลักสูตร  ให้กับนักเรียน นักศึกษาและในระหว่าง
เรียน จะมีรายได้จากการฝึกงานกับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ได้รับทุนการศึกษา  จะได้ศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2558 นี้
       
              -- รายละเอียดการสมัคร --              -- ใบสมัคร --

   บริหารธุรกิจสร้างสรรค์ จัดงาน “นิทรรศการและสัมมนาการแข่งขันสร้างสรรค์ทางวิชาการ”


  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการนิทรรศการวิชาการ
และสัมมนาแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยท่านอิการบดี
ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี
คณะบริหารุรกิจ   - อ่านเพิ่มเติม -                    

ปฎิทินกิจกรรม

December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3